ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.05.2024 (poniedziałek) do godz. 23:59 poprzez:

system zgłoszeniowy PZOS (biegi indywidualne),

– e-mail: pn24@dzos.pl (bieg sztafetowy – zgłoszenie liczby sztafet).

Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.

OPŁATY

Wpisowe bieg indywidualny
(kategorie sportowe i popularyzacyjne)
25 zł/bieg
Wpisowe bieg sztafetowy75 zł/sztafeta
Wypożyczenie karty SPORTident 3 zł/bieg
Zgubienie wypożyczonej karty SPORTident200 zł

PŁATNOŚCI

Wszelkich opłat można dokonywać przelewem bankowym na konto:
Konto: 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
50-529 Wrocław 
ul. Borowska 1-3 

W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika lub klub), za którego wnoszona jest opłata.

Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo na adres pn24@dzos.pl

Poprzez dokonanie opłaty uczestnik/klub potwierdza, że zapoznał się z Biuletynem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Pucharu Najmłodszych.

ZMIANY I REZYGNACJE

Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość bezpłatnej modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym jego usunięcie). Po tym terminie w przypadku nieobecności wszystkie osoby zgłoszone zostaną obciążone równowartością 50% wartości wpisowego.

LISTY ZGŁOSZONYCH

Lista zgłoszonych na sprint

Lista zgłoszonych na klasyk

Lista zgłoszonych sztafet | Kategorie popularyzacyjne – niedziela